Nummerlappar

Nummerlapp hämtas ut i eventarenan Estrad från klockan 7.30 ca.

Första start är klockan 9.00