Om Loppet

Söndagen den 1:e September 2024

Anmälan

Senast söndagen den 25:e augusti. Anmälan sker via www.mjornrunt.se.

Första start är kl. 9.00

Anmälningsavgift

  • 400kr för vuxna
  • 300kr för ungdomar (född 2009 eller senare)
  • Efteranmälan 150kr i tillägg.
    • Via mjornrunt@gmail.com från och med den 26/8
    • På plats söndagen den 1/9 från 07.00 till strax innan start.

Färdväg

LÅNGA BANAN, 10 mil: Estrad – Hemsjö – Tollered – Floda – Stenkullen – Gråbo – Sjövik – Brobacken – Anten – Erska – Loo – Långared – Fly – Estrad.
Du som kör långa banan starar från kl. 9:00. Du skall passera Brobacken före kl. 11:30 för att erhålla service och matdepå utefter denna del av banan. Vätskedepån i Loo indrages kl. 13:00.

KORTA BANAN, 6 mil: Estrad – Hemsjö – Tollered – Floda – Stenkullen – Gråbo – Sjövik –
Brobacken – Rondellen vid Statoil/Lidl – Estrad.

Det finns mat och vätskedepåer längs banan.

Start/Mål

OBS! ESTRAD ALINGSÅS. (Vid järnvägsstationen).

Första start kl. 9:00.

Startgrupper a 50cyklister åt gången.

Självseedning.

Allmänna upplysningar

Valfri cykel får användas. Servicebilar finnes utmed banan. Deltagarna åker på egen risk och VÄGTRAFIKSTADGAN MÅSTE ÅTLYDAS. Vi rekommenderar att inte använda tempostyre.

De som fullföljer Mjörn runt erhåller en specialkomponerad medalj.

Cykelhjälm skall användas under loppet enligt SCF:s regler.

Eventuella frågor, tel. 070-1476265

Logi information

www.lygnaredscamping.sewww.lovekulle.comwww.hjalmared.se

OBS!!! Vi kommer att publicera start- och resultatlistor på Internet. Om vi INTE får publicera ditt namn, ange detta vid anmälan.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till vårt motionslopp!

Hjälm obligatoriskt för din säkerhet.